Här finner ni information vad föreningen står för.

Tillbaka till startsidan     

 

Vi hjälper utsatta ensamstående mammor med barn. Här är några tillsammans med föreningens ordförande Margareta Winberg.
Foto: Mats Engman.

  • Vi stödjer Abrigo Rainha Silvia - ett hem för unga gravida, utstötta kvinnor.

  • En långsiktig hjälp till självhjälp genom studier., yrkesutbildning och ansvarstagande.

  • Kom med Du också!

Vad gör ni i föreningen ?

I närheten av Rio finns mödra/barnhemmet Abrigo Rainha Silvia. Där får unga gravida och utstötta kvinnor en fristad, boende och utbildning. Deras barn får gå på förskola tillsammans med barn från byn utanför Abrigo. Verksamheten leds av den svenske prästen Stefan Martinsson. Vår förening vill,  i samråd med Martinsson, stödja hemmets verksamhet.

Varför ?

Vi har tidigare under några år stöttat invånarna i byn Cumbuco och där sett att vi kunnat uppnå goda resultat med relativt små medel. Då detta projekt nu avslutats har styrelse och årsmöte beslutat att istället engagera oss i Abrigo. Ett antal av våra medlemmar har under semesterresor besökt hemmet och alla vittnar om ett intressant och välbehövligt projekt.

Hur arbetar ni ?

Vår förening har beslutat att under tre år bidra till finansieringen av en sjuksköterska på Abrigo.

Hur finansierarar ni verksamheten ?

Ekonomin bygger på medlemsavgifter och de många ideella insatser som görs av medlemmarna. Lotterier och gåvor ger också ett välkommet tillskott.

Vad får jag som medlem ut av verksamheten ?

Vi planerar att ordna medlemsresor till Rio och Abrigo och vi ordnar en rad aktiviteter hemma i Jämtland. Det viktigaste är ändå att du genom ditt medlemskap stödjer en verksamhet där ensamstående, utsatta kvinnor och deras barn får en trygg och utvecklande miljö.

Vill du stödja föreningen och dess arbete?

 - Bli medlem! Avgiften är 200 kr per person eller 300 kr för familj. Sätt in summan på bankgiro 5706-6805.

 - Skänk en engångssumma.

Arbetet i föreningen sker via fyra verksamhetsgrupper: kommunikationsgrupp, grupp för medlemsvård, verksamhetsgrupp och sponsorgrupp. I grupperna ingår både styrelseledamöter och medlemmar.

Du får regelbunden information om verksamheten via vår hemsida, www.jamtbrasse.com och medlemsutskick vid behov.

 

                                                                                                       ‹ ‹ ‹   Åter till startsidan