Protokoll år 2018

Åter till val av år     Tillbaka till medlemssida     

  

 

Protokoll från resp.möten under året, klicka på ikonen till höger om mötesdatumet.     Ekonomiska rapporter Resultat Balans    
 Protokoll Årsmöte    2017-01-01 -- 2017-12-31      
             
               
 Styrelsemöte 2018-04-22            
               
 Styrelsemöte 2018-11-25