Protokoll år 2019

Åter till val av år     Tillbaka till medlemssida     

  

 

Protokoll från resp.möten under året, klicka på ikonen till höger om mötesdatumet.     Ekonomiska rapporter Resultat Balans    
 Protokoll Årsmöte    2018-01-01 -- 2018-12-31      
 Konstituerande            
               
 Styrelsemöte 2019-03-17            
               
 Styrelsemöte