Protokoll år 2019

Åter till val av år     Tillbaka till medlemssida     

  

 

Protokoll från resp.möten under året, klicka på ikonen till höger om mötesdatumet.     Ekonomiska rapporter Resultat Balans    
 Protokoll Årsmöte för år 2018    2018-01-01 -- 2018-12-31      
 Konstituerande            
               
 Styrelsemöte 2019-03-17            
               
 Styrelsemöte 2019-08-01            
               
 Styrelsemöte 2019-09-22            
               
 Styrelsemöte 2019-11-16