Protokoll verksamhetsår 2020

Åter till val av år     Tillbaka till medlemssida     

  

Protokoll från resp.möten under verksamhetsåret,
klicka på ikonen till höger om mötesdatumet.
  Balans Resultat
 Protokoll konstituerande    
       
 Styrelsemöte 2020-03-01    
       
 Styrelsemöte 2020-12-20    
       
 Styrelsemöte     
       
 Styrelsemöte     
       
 Årsmötesprotokoll för år 2019    
       
 Verksamhetsberättelse    
       
 Revisionsberättelse