Rapporter från studieresor till Cumbuco!

Åter till studieresor   Åter till bildgalleri

Bilden ovan är från Childrens day på skolan i Cumbuco.

För att se fler bilder från studieresorna, klicka här!

Har träffat alla elever som läser engelska. klicka på boken för att läsa mer från Mi Bringsås  studieresa.
                              
 
Vad  kan ”Jamt Brasse” göra i Cumbuco när Lära för Livet projektet  tar slut?  klicka på boken för att  läsa mer från Sven-Erik Paulssons studieresa.

 

Bertil Jakobssons arbetsresa till Cumbuco under februari månad 2012. klicka på boken för att läsa vad som skrivs.

 

Abrigo Rainha Silvia. klicka på boken för att läsa vad Agneta och Björn Karlsson skrev om sitt besök där.